RESEGUIDE GENOM BLEKINGE

beskuren-alle.jpg

Dag 1 Ryssberget-Sölvesborg-Listerlandet

Välkommen till Reseglimtar och vår resa kors och tvärs Blekinge
Reseguiden Med Lupp Genom Blekinge kommer att ta dig genom Sveriges näst minsta landskap som även kallas "Sveriges trädgård".

Blekinge var huvudsakligen danskt under medeltiden. Trots strider mellan Sverige och Danmark under 1500-talet blomstrade bondehandeln över gränsen. När Gustav Vasa ingrep mot handeln utbröt protester i form av Dackefejden. Blekinge tillföll Sverige igen i Roskildefreden 1658.

RYSSBERGET

Vår resa tar sin början i landskapets västra del och södra delen av Ryssberget; Sveriges största bokskog och en av landets vackraste. Eftersom det omgivande landskapet är relativt flackt utgör berget ett dominerande inslag med sina 150 meter över havet. Ryssberget är en s.k. urbergshorst som har bildats genom att urberget spricker och en bit av berget pressas upp ur två parallella sprickor, samtidigt som landskapet sjunker runt omkring. Ta gärna en promenad i naturreservatet som har lättillgängliga stigar och vandringsleder.
Vägbeskrivning: Tag av från E22 vid avfart Sölvesborg C eller Ö. Följ skyltning mot Sölvesborg, efter 100 m skylt "P- Ryssbergets naturreservat 1".

SÖLVESBORG

Blekinges minsta och äldsta stad. På Listerlandet anlades en befästning, intill denna växte en stad upp, först omtalad 1250. Sölvesborg härjades svårt under de dansk-svenska krigen och kom att sakna stadsrättigheter under två sekel från mitten av 1600-talet. Ruinerna av slottet, troligen från 1200-talet, är stadens äldsta byggnadsminne. Slottet brändes 1564 av den danske kommendanten för att inte falla i svenskarnas händer.

Sölvesborg är en charmig liten stad med småskalig bebyggelse. Ta gärna en promenad i centrum där stadens medeltida ursprung avspeglas i de smala gatorna. De många eldsvådorna har medfört att kyrkan är den enda kvarvarande medeltida byggnaden.

Brännvinet har haft stor betydelse för Sölvesborg. Brännvinshandeln bidrog faktiskt till att staden återfick sina stadsrättigheter 1856 och att torgbrunnen Ask och Embla kunde uppföras. Både stadens konstgalleri och museum ligger i gamla brännvinsmagasin.

SANKT NICOLAI KYRKAN

Stadens äldsta byggnad, började byggas kring sekelskiftet 1300. Kyrkan är en praktfull tegelbyggnad i gotisk stil med trappstegstorn och underbara kalkmålningar från sen medeltid. Predikstol och altartavla är gåvor av danska slottsherrar. Vid kyrkan finns två runstenar, i vapenhuset står Stentoftastenen från 600-talet vars text består av en förbannelseformel och utanför tornet står Sölvesborgsstenen.

TINGSHUSET OCH SANNINGENS LJUS

Tingshuset i 1920-tals klassicism, av Erik Gunnar Asplund, är en mycket intressant byggnad. För att tingshuset skulle verka mycket större än det var vändes en enorm gavel, som i själva verket var en långsida, mot gatan. En fascinerande detalj är också det lilla runda fönstret i tingssalen. På eftermiddagen faller solljuset in på vittnesplatsen och ljuset har därför kallats "sanningens ljus".

 

Dag 2 LISTERLANDET-Sandviken-Hällevik-Nogersund-Hanö

Idag tar vi sikte på Listerlandets sydkust. Listerlandet är en halvö och sågs länge som ett fristående landskap fram till 1570-talet då den blev en del av Blekinge. Här har fiskenäring och jordbruk funnits sida vid sida under lång tid. Längst ut vid Hanöbukten ligger underbara fiskelägen och någon kilometer in i landet finner vi de gamla byarna.

SANDVIKEN OCH ÖSTRA NÄSNABBEN

Om vädret är varmt kanske det börjar bli dags för ett dopp. Sandviken är en av Blekinges finaste badstränder med kritvit sand och kallas ibland för Blekinges Copacobana. Intill ligger en del av det natursköna området Näsnabben med betesmarker, strandängar och busksnår. Det går en liten grusstig västerut längs stranden från badplatsens parkering.

Vägbeskrivning: Från Sölvesborg kör mot Sölve, tag av mot Listerlandet. Efter en kort bit kör av mot Västra Näs och efter 3 km ligger badplatsen i Sandviken.

STIBY BACKE

På vägen mot Hällevik finner vi naturreservatet som är ett 70 meter högt sk restberg med härlig utsikt över Listerlandet. På östra sidan växer Sveriges största bestånd med avenbok och om våren blommar gulsippor, underviol och Sankt Pers nycklar. Gratiskarta finns på de olika turistbyråerna.

HÄLLEVIK

12 km SÖ om Sölvesborg, på Listerlandets sydkust.
Hällevik är ett gammalt fiskeläge som numera är ett av Blekinges mest besökta turistorter. En bidragande orsak är säkert den stora och fina badplatsen. Det finns även ett litet fiskemuseum som är öppet sommartid mellan 11 och 16. Museet ligger på Strandvägen i Hällevik.

NOGERSUND

Öster om Hällevik ligger Nogersund som använts som fiskeläge ända sedan början på 1700-talet, idag en av Sveriges största fiskehamnar. Härifrån går färjan till Hanö.
Sydväst om orten ligger Kråkenabben, ett kargt beteslandskap med stenmurar som rutar in ägorna.

HANÖ

Den 60 m höga urbergsklacken ligger som en fästning i havet. Norra sidan inbjuder till bad med sina släta klipphällar. Det går även att bada vid Bönsäcken, en märklig stenrevel vars miljontals stenar ständigt flyttas av vågornas rörelser. Södra och östra delen är tätbevuxen med avenbokskog och ur lövsnåren hörs näktergalen ibland. På östra sidan finns strandpartier med stora klapperstensfält, grottor och djupa gångar. Under Napoleonkriget 1808-12 låg en engelsk örlogsbas på Hanö. En del av marinsoldaterna avled och ligger begravda på den engelska kyrkogården. Det finns ett vandrarhem på ön, en affär, restaurang och ett litet museum som är gratis och öppet sommartid 9-21.

 

Dag 3 Listershuvud-Hemsjö-Karlshamn-Ronneby

Idag beger vi oss iväg för att utforska de två städerna Karlshamn och Ronneby. Den som inte vill lämna Listerlandet än kan gärna ta en promenad i naturen på Listershuvud.

LISTERSHUVUD

Listerlandet har flera berg som höjer sig över omgivningarna. För många miljoner år sedan var dessa restberg öar i ett varmt hav. Listershuvud är ett av dessa berg, 80 meter över havet med utsikt över Hanöbukten och Listerlandet. Största delen av Listershuvud användes förr till bete och på nära toppen förekom åkerbruk. De trädfattiga betesmarkerna har under lång tid vuxit igen men en del har restaurerats för att bevara den underbara utsikten från toppen och främja växt- och djurlivet.

MÖRRUMSÅN

Mörrumsån, Blekinges största å, är Sveriges mest berömda laxvatten och en stor turistattraktion. Kungsforsen ligger mitt i centrala Mörrum i närheten av Laxens Hus. Den som vill fiska eller besöka laxens hus kan få mer info här.

Dagens val är mindre känd. 2 mil norr om utloppet ligger Hemsjö. Här rinner Mörrumsån fram genom en sprickdal med branta, skogsklädda bergssidor. En gammal stenbro leder över ån och vi följer den ålderdomliga vägen längs östra stranden genom vacker natur till Åkeholm. Vägen passerar Knaggelid med klippstup och vild natur. En stig leder upp till en fin utsiktsplats. Läs mer om Mörrumsåns dalgång.

Vägbeskrivning: Sväng av mot Mörrum 5 km väster om Karlshamn. Hemsjö ligger 17 km NV om Karlshamn, längs väg 126.

KARLSHAMN

Tidigt en viktig handelsplats för västra Blekinge och södra Småland. Staden fick stadsrättigheter 1664, först under namnet Bodekull som betydde ”fiskebodarna vid kullen”. Två år senare bytte staden namn till Karlshamn efter Karl X Gustav. Det stramt utformade rutnätsplanet är i renässansstil med breda gator och fina trähus. Kungen ville göra Karlshamn till ett stort handelscentrum med örlogshamn och varv men örlogsbasen placerades i Karlskrona.

HISTORIK

Redan innan Blekinge blev Svenskt 1658 var Bodekull exporthamn för de småländska järnbruken. Vägen från Växjö till Karlshamn, via Huseby, anlades för dess transporter och kallades Holländarvägen efter herren på Huseby, holländskfödde Arnold de Rees.

Nedför Holländarvägen vandrade tusentals svenskar för att ta båten till Amerika från Karlshamn. På en kulle i parken vid Näsviken står Utvandrarmonumentet, till minne av den stora emigrationen.

SEVÄRDHETER

Det Asschierska huset, på Stortorget, är ett fint exempel på de riktigt gamla husen från 1600-talet. Huset uppfördes i korsvirke som rådhus 1682 men här fanns även stadens häkte och stadskällaren. 1814 flyttade rådhuset till andra lokaler på den södra sidan av torget. Ligger i hörnet Christopher Schrödersgatan/Drottninggatan.

I närheten av det Asschierska huset ligger Karl Gustavs kyrka i karolinsk stil, troligen ritad av Erik Dahlbergh. I Kulturkvarteret finns flera vackra trähus bevarade som visar den gamla stadskulturen.

Skottbergska gården är en gammal köpmansgård från 1700-talet. I källaren finns en handelsbod från gustaviansk tid och på botten- och övervåning finnS köpmannabostäder från 1700-talet. Även bodar, magasin och stall är bevarade från denna tid.

1763 ödelade en brand en stor del av bebyggelsen i Karlshamn. Flera av de nya husen, som Smithska huset, uppfördes därför i sten. Här finns numera Stadsmuséet. Holländarehuset från 1600-talet var förr packhus och som namnet antyder samlingsplats för de holländska köpmännen. I ett angränsande magasin finns punschmuséet som visar hur tillverkningen gick till på 1800-talet. Carlshamns flaggpunsch tillverkas däremot inte här utan i Åbo...

De kvarter vi numera kallar Kulturkvarteren sågs säkerligen förr som ett syndens näste. Det Smithska huset uppfördes av O G Berg som hade stadens största tobaksmanufaktur. I kvarteren tillverkades även brännvin, punsch, och snus. Under en tid fanns här även ett tryckeri som var Sveriges största kortspelsproducent i början av 1800-talet.

Nedanför Kyrkgatan gick utvandrarna på sin väg mot "Nya Sverige" och i ett grått hus logerade Karl-Oskar och Kristina sista natten i Sverige. I hamnkvarteret möter historien nutiden. Här finns Axel Olssons berömda staty av Karl-Oskar och Kristina vid stranden i hamnparken vid Näsviken men här finns även Blekinge tekniska högskola. Närmare centrum ligger en 300 år gammal liten fiskestuga.

I hamnen ligger även Frisholmen vid inloppet till hamnen med befästningsön Kastellet som började byggas 1675. Kastellet nås sommartid med båt från Skärgårdsterminalen mellan kl 13-17.

Vi beger oss vidare till Ronneby och den underbara Brunnsparken.

RONNEBY BRUNN

1705 upptäcktes den vattenåder som gjorde Ronneby känt som kurort. 
Faktorismeden Nils Åkesson hade tidigare besökt Medevi brunn för att kurera sig. Han tyckte att jordarten vid västra stranden söder om staden påminde om den i Medevi. Vattnet både liknade och smakade som det berömda Medevivattnet och det konstaterades att det var en stark "surbrunn".

Populariteten för hälsobrunnen har varierat under tiderna. Brunnen fick en nytändning 1870 när ett kallbadhus byggdes på Karön. Ronneby Brunn var under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal Sveriges mest besökta kurort. Det fantastiska brunnshotellet, Sveriges största träbyggnad, brann tyvärr ner 1959. Idag är anläggningen en konferens-, hotell- och spaanläggning som är mycket populär.

Brunnsparken är en av Sveriges vackraste parker med den Japanska trädgården och Doftträdgården som små oaser. I Brunnshallarna finner vi en loppmarknad varje Söndag.

VANDRARHEM VILLA NORA

Vandrarhem Villa Nora ligger alldeles intill Brunnsparken i Ronneby i en charmig gul sekelskiftesvilla och kan vara ett billigt alternativ till boende på Ronneby Brunn Hotell och Spa. Vill du ändå uppleva lite lyx rekommenderas ett besök på deras dagspa.
Vägbeskrivning: Kör mot Ronneby Brunnspark på Reddvägen, passera Brunnsområdet och kör in till höger på Norra Rönningevägen 3. Villan är det andra huset till vänster.

Dag 4 Ronneby-Brunnsparken-Karlskrona

Ta gärna en morgonpromenad i Brunnsparken som start för en härlig dag. På Söndagar är det loppis i de gamla Brunnshallarna.

RONNEBY

Ronneby har anor från 1300-talet och var under hela den danska tiden Blekinges största köpstad. Framför allt viktig som utskeppningshamn för skogs- och lantbruksprodukter från det svenska Värend, södra Småland. Denna handel ogillades av Gustav Vasa och hans söner, som hellre gynnade det svenska Kalmar. Erik XIV lät skoningslöst förstöra Ronneby 1564 i vad som numera kallas "Ronneby blodbad".

Det gick raskt utför med staden under 1600-talet och snart återstod bara en liten by. Vid två tillfällen tvångsförflyttades Ronnebyborna för att bygga upp två Blekingestäder, Kristantinopel och Karlskrona.

Under 1700-talet fick Ronneby en ny blomstringsepok, dels genom kurorten dels genom att järnvägen gav industrimöjligheter.

SEVÄRDHETER

Inte mycket av gamla Ronneby är bevarat men utgå från tågstationen till vänster, gå uppför backen och sedan vänster igen.

HELIGA KORS KYRKA

Äldsta delarna från 1100-talet, kalkmålningar av renässans-karaktär från 1400- och 1500-talen. På korets södervägg finns motivet "Dödsdansen" från 1580-talet. Altare och predikstol i barock, 1600-talet. Predikstol och bänkinredningar exempel på dansk träsniderikonst från Kristian IV:s tid. I kyrkans ekdörr kan man fortfarande se spår efter "Ronneby Blodbad".