DEL 1. SÖLVESBORG, RYSSBERGET OCH LISTERLANDET

SÖLVESBORG

Blekinges minsta och äldsta stad. På Listerlandet anlades en befästning, intill denna växte en stad upp, först omtalad 1250. Sölvesborg härjades svårt under de dansk-svenska krigen och kom att sakna stadsrättigheter under två sekel från mitten av 1600-talet. Ruinerna av slottet, troligen från 1200-talet, är stadens äldsta byggnadsminne. Slottet brändes 1564 av den danske kommendanten för att inte falla i svenskarnas händer.

Sölvesborg är en charmig liten stad med småskalig bebyggelse. Ta gärna en promenad i centrum där stadens medeltida ursprung avspeglas i de smala gatorna. De många eldsvådorna har medfört att kyrkan är den enda kvarvarande medeltida byggnaden.

Brännvinet har haft stor betydelse för Sölvesborg. Brännvinshandeln bidrog faktiskt till att staden återfick sina stadsrättigheter 1856 och att torgbrunnen Ask och Embla kunde uppföras. Både stadens konstgalleri och museum ligger i gamla brännvinsmagasin.

SANKT NICOLAI KYRKAN

Stadens äldsta byggnad, började byggas kring sekelskiftet 1300. Kyrkan är en praktfull tegelbyggnad i gotisk stil med trappstegstorn och underbara kalkmålningar från sen medeltid. Predikstol och altartavla är gåvor av danska slottsherrar. Vid kyrkan finns två runstenar, i vapenhuset står Stentoftastenen från 600-talet vars text består av en förbannelseformel och utanför tornet står Sölvesborgsstenen.

TINGSHUSET OCH SANNINGENS LJUS

Tingshuset i 1920-tals klassicism, av Erik Gunnar Asplund, är en mycket intressant byggnad. För att tingshuset skulle verka mycket större än det var vändes en enorm gavel, som i själva verket var en långsida, mot gatan. En fascinerande detalj är också det lilla runda fönstret i tingssalen. På eftermiddagen faller solljuset in på vittnesplatsen och ljuset har därför kallats "sanningens ljus".

 

NATUR UTANFÖR SÖLVESBORG

 

RYSSBERGET

Sveriges största bokskog och en av landets vackraste. Eftersom det omgivande landskapet är relativt flackt utgör berget ett dominerande inslag med sina 150 meter över havet. Ryssberget är en s.k. urbergshorst som har bildats genom att urberget spricker och en bit av berget pressas upp ur två parallella sprickor, samtidigt som landskapet sjunker runt omkring. Ta gärna en promenad i naturreservatet som har lättillgängliga stigar och vandringsleder.
Vägbeskrivning: Tag av från E22 vid avfart Sölvesborg C eller Ö. Följ skyltning mot Sölvesborg, efter 100 m skylt "P- Ryssbergets naturreservat 1".

 

 

 

 

 

Dag 2 LISTERLANDET-Sandviken-Hällevik-Nogersund-Hanö

Vägbeskrivning: Från Sölvesborg kör mot Sölve, tag av mot Listerlandet. Efter en kort bit kör av mot Västra Näs och efter 3 km ligger badplatsen i Sandviken.

LISTERLANDET

Vi kör vidare till Listerlandets sydkust. Listerlandet är en halvö och sågs länge som ett fristående landskap fram till 1570-talet då den blev en del av Blekinge. Här har fiskenäring och jordbruk funnits sida vid sida under lång tid. Längst ut vid Hanöbukten ligger underbara fiskelägen och någon kilometer in i landet finner vi de gamla byarna.

SANDVIKEN OCH ÖSTRA NÄSNABBEN

Om vädret är varmt kanske det börjar bli dags för ett dopp. Sandviken är en av Blekinges finaste badstränder med kritvit sand och kallas ibland för Blekinges Copacobana. Intill ligger en del av det natursköna området Näsnabben med betesmarker, strandängar och busksnår. Det går en liten grusstig västerut längs stranden från badplatsens parkering.

STIBY BACKE

På vägen mot Hällevik finner vi naturreservatet som är ett 70 meter högt sk restberg med härlig utsikt över Listerlandet. På östra sidan växer Sveriges största bestånd med avenbok och om våren blommar gulsippor, underviol och Sankt Pers nycklar. Gratiskarta finns på de olika turistbyråerna.

HÄLLEVIK

12 km SÖ om Sölvesborg, på Listerlandets sydkust.
Hällevik är ett gammalt fiskeläge som numera är ett av Blekinges mest besökta turistorter. En bidragande orsak är säkert den stora och fina badplatsen. Det finns även ett litet fiskemuseum som är öppet sommartid mellan 11 och 16. Museet ligger på Strandvägen i Hällevik.

NOGERSUND

Öster om Hällevik ligger Nogersund som använts som fiskeläge ända sedan början på 1700-talet, idag en av Sveriges största fiskehamnar. Härifrån går färjan till Hanö.
Sydväst om orten ligger Kråkenabben, ett kargt beteslandskap med stenmurar som rutar in ägorna.

HANÖ

Den 60 m höga urbergsklacken ligger som en fästning i havet. Norra sidan inbjuder till bad med sina släta klipphällar. Det går även att bada vid Bönsäcken, en märklig stenrevel vars miljontals stenar ständigt flyttas av vågornas rörelser. Södra och östra delen är tätbevuxen med avenbokskog och ur lövsnåren hörs näktergalen ibland. På östra sidan finns strandpartier med stora klapperstensfält, grottor och djupa gångar. Under Napoleonkriget 1808-12 låg en engelsk örlogsbas på Hanö. En del av marinsoldaterna avled och ligger begravda på den engelska kyrkogården. Det finns ett vandrarhem på ön, en affär, restaurang och ett litet museum som är gratis och öppet sommartid 9-21.

Fortsätt till del 2 av Med Lupp Genom Blekinge

 

LISTERSHUVUD
Listerlandet har flera berg som höjer sig över omgivningarna. För många miljoner år sedan var dessa restberg öar i ett varmt hav. Listershuvud är ett av dessa berg, 80 meter över havet med utsikt över Hanöbukten och Listerlandet. Största delen av Listershuvud användes förr till bete och på nära toppen förekom åkerbruk. De trädfattiga betesmarkerna har under lång tid vuxit igen men en del har restaurerats för att bevara den underbara utsikten från toppen och främja växt- och djurlivet.